Regler Blink Classics

 • Det er påbudt med hjelm
 • Det er påbudt med briller
 • Staver: Vi følger FIS-regler for stavlengde. Arrangør forbeholder seg retten til å ta stikkprøver.
 • Løypa er åpen for alminnelig trafikk og det er vanlige trafikkregler som gjelder*. Kryssing av gul midtstripe som skaper farlige situasjoner kan medføre til diskvalifikasjon
 • Alle som deltar i konkurransen må ha skilisens
 • Alle deltakere er pliktig til å være behjelpelig ved uhell/ulykker.
 
 • Kort løype (20km): Hjultype tillatt skal tilsvare det som betegnes som «2’er hjul». Arrangør vil ha kontroll av hjul både før start og etter målgang. Bruk av ikke-godkjente hjul fører til diskvalifikasjon.
 • Det er forbudt å kaste fra seg søppel langs løypa
 • Følg instrukser gitt av arrangør, herunder vakter eller politi 
 
* Det vil i deler av løypa være regulering av trafikken men veier vil ikke være fysisk stengt.

Service/Langing underveis i løpet

Det vil være mulig å gi service fra sykkel underveis i løpet. Men, det er viktig at reglene under blir fulgt slik at vi kan ha et forsvarlig og trygt løp.
Det vil være mulig å gi service fra sykkel underveis i løpet. Men, det er viktig at reglene under blir fulgt slik at vi kan ha et forsvarlig og trygt løp.
NB! Service fra sykkel er ikke tillatt på 20 km.
 • Ingen private service-biler er tillatt i løpet. Arrangør vil selv ha nøytrale service-biler/service-sykler.
  • For å være service-syklist så kreves det at dette er meldt inn på forhånd til langlop@blinkfestivalen.no Det er satt et tak på 20 syklister og en må være akkreditert med egen vest fra arrangør. Syklister uten arrangørvest vil bli vist bort av arrangør/politi.
 • Ingen service-sykler kan være nærmere hovedfeltet enn 50 m.
 • Arrangør har egen dommer på sykkel i feltet. Denne dommeren vil til enhver tid bestemme over akkrediterte syklister.
 • Hvis en utøver trenger service/assistanse så må
  denne slippe seg gjennom feltet og legge seg helt til
  høyre i veibanen. Vi kan ikke risikere noe ved at
  syklister blander seg inn i feltet.
 • Vi oppfordrer alle utøvere til å respektere disse
  servicereglene slik at vi kan få et trygt og ansvarlig
  løp.
 •  Brudd på reglene kan føre til diskvalifikasjon.
  Lykke til !

Presisering hjultype Blink Classics

Det skal benyttes treningshjul, tilsvarende type 2-er for 15 km og 20km
Arrangør vil ha kyndig personell ved start for å kontrollere hjul. Skulle det være slik at noen ønsker å gå på hjul som arrangørens representanter ikke har kjennskap til så er arrangøren i sin fulle rett til å beslutte at vedkommende skal bruke låneski. 
Blink Classics 50 km og 60 km får alle utdelt låneski.
50 km benytter seg av 2er hjul. 60 km elite benytter kvinne klassen seg av 3er hjul, og herreklassen seg av 3er hjul fremme og 4er hjul bak.

NB! Ski Classics 50 og 60 km får alle utdelt låneski

Last ned reglene for utøvere og service/langing i PDF her