InnskytingLørdag aldersbestemt: Innskytingslister Lørdag
Skivefordeling lørdag: skivefordeling

Fredag og lørdag Elite: Innskytingslister elite

Lørdag aldersbestemt: Kommer