Regler Blink Classics

 • Det er påbudt med hjelm
 • Det er påbudt med briller
 • Staver: Vi følger FIS-regler for stavlengde. Arrangør forbeholder seg retten til å ta stikkprøver.
 • Løypa er åpen for alminnelig trafikk og det er vanlige trafikkregler som gjelder*. Kryssing av gul midtstripe som skaper farlige situasjoner kan medføre til diskvalifikasjon
 • Alle som deltar i konkurransen må ha skilisens
 • Alle deltakere er pliktig til å være behjelpelig ved uhell/ulykker.
 • Kort løype (20km): Hjultype tillatt skal tilsvare det som betegnes som «2’er hjul». Arrangør vil ha kontroll av hjul både før start og etter målgang. Bruk av ikke-godkjente hjul fører til diskvalifikasjon.
 • Det er forbudt å kaste fra seg søppel langs løypa
 • Følg instrukser gitt av arrangør, herunder vakter eller politi 
 
* Det vil i deler av løypa være regulering av trafikken men veier vil ikke være fysisk stengt.

Service/Langing underveis i løpet

Det vil være mulig for team/støtteapparat å serve utøverne under løpet. MEN, - det er viktig at instruksene under følges for at løpet skal kunne arrangeres på en forsvarlig og sikkerhetsmessig god måte.
Det vil være mulig å gi service fra sykkel underveis i løpet. Men, det er viktig at reglene under blir fulgt slik at vi kan ha et forsvarlig og trygt løp.
Arrangør vil ha egne mobile stavposter(sykler) for å kunne bistå ved behov. Det er 5 drikkestasjoner underveis.
 
 • Ingen private servicebiler har lov å følge feltet. Kun nøytrale servicebiler kan følge feltet. Alle biler som ikke er merket vil bli tatt ut.
 • Ingen biler eller sykler skal være nærmere siste utøver i hovedfeltet enn 50 m og kan kun kjøre/sykle nærmere når det er behov, og det gis klarsignal for det. Arrangør vil ha en vakt på sykkel liggende på denne avstanden og det er denne vakten som til enhver tid styrer hvem som kan yte service.
 • Unntak fra punktet over er arrangørens egne mobile stavposter.
 • Ved behov for teknisk bistand/langing så må utøver slippe seg gjennom feltet for å motta denne, og det må skje på høyre side av veien. Vi kan ikke ha biler/sykler som blander seg inn i feltet.
 • Det oppfordres til å vise aktsomhet i alle løpets faser og at sikkerheten ivaretas på en best mulig måte.
 • Arrangør ber om at disse enkle punktene overholdes. Ved overtredelse så kan dette medføre diskvalifikasjon.
Service Blink Classics 50/60 km

Presisering hjultype Blink Classics

Som det står i rennets reglement så er det hjultype tilsvarende "3 'er" hjul eller tregere som er tillatt brukt. Arrangør vil ha kyndig personell til stede ved start for å kontrollere hjul.Skulle det være slik at noen ønsker å gå på hjul som arrangørens representanter ikke har kjennskap til så er arrangøren i sin fulle rett til å beslutte at vedkommende skal bruke låneski.

NB! Ski Classics 50 og 60 km får alle utdelt låneski


Last ned reglene i PDF her
Last ned reglene for service i PDF her!