Regler Blink Classics

 • Det er påbudt med hjelm
 • Det er påbudt med briller
 • Staver: Vi følger FIS-regler for stavlengde. Arrangør forbeholder seg retten til å ta stikkprøver.
 • Løypa er åpen for alminnelig trafikk og det er vanlige trafikkregler som gjelder*. Kryssing av gul midtstripe som skaper farlige situasjoner kan medføre til diskvalifikasjon
 • Alle som deltar i konkurransen må ha skilisens
 • Alle deltakere er pliktig til å være behjelpelig ved uhell/ulykker.
 
 • Kort løype (20km): Hjultype tillatt skal tilsvare det som betegnes som «2’er hjul». Arrangør vil ha kontroll av hjul både før start og etter målgang. Bruk av ikke-godkjente hjul fører til diskvalifikasjon.
 • Det er forbudt å kaste fra seg søppel langs løypa
 • Følg instrukser gitt av arrangør, herunder vakter eller politi 
 
* Det vil i deler av løypa være regulering av trafikken men veier vil ikke være fysisk stengt.

Service/Langing underveis i løpet

Det vil være mulig å gi service fra sykkel underveis i løpet. Men, det er viktig at reglene under blir fulgt slik at vi kan ha et forsvarlig og trygt løp.
Det vil være mulig å gi service fra sykkel underveis i løpet. Men, det er viktig at reglene under blir fulgt slik at vi kan ha et forsvarlig og trygt løp.
NB! Service fra sykkel er ikke tillatt på 20 km.
 • Ingen private service-biler er tillatt i løpet. Arrangør vil selv ha nøytrale service-biler/service-sykler.
  • For å være service-syklist så kreves det at dette er meldt inn på forhånd til langlop@blinkfestivalen.no Det er satt et tak på 20 syklister og en må være akkreditert med egen vest fra arrangør. Syklister uten arrangørvest vil bli vist bort av arrangør/politi.
 • Ingen service-sykler kan være nærmere hovedfeltet enn 50 m.
 • Arrangør har egen dommer på sykkel i feltet. Denne dommeren vil til enhver tid bestemme over akkrediterte syklister.
 • Hvis en utøver trenger service/assistanse så må
  denne slippe seg gjennom feltet og legge seg helt til
  høyre i veibanen. Vi kan ikke risikere noe ved at
  syklister blander seg inn i feltet.
 • Vi oppfordrer alle utøvere til å respektere disse
  servicereglene slik at vi kan få et trygt og ansvarlig
  løp.
 •  Brudd på reglene kan føre til diskvalifikasjon.
  Lykke til !

Presisering hjultype Blink Classics

Startende på 50 og 60 km vil alle å utdelt låneski. Deltakere på 20 km skal bruke treningshjul tilsvarende type 2er. Arrangør vil ha kyndig personell ved start for å kontrollere hjul. Skulle det være slik at noen ønsker å gå på hjul som arrangørens representanter ikke har kjennskap til så er arrangøren i sin fulle rett til å beslutte at vedkommende skal bruke låneski. 

NB! Ski Classics 50 og 60 km får alle utdelt låneski

Last ned reglene for utøvere og service/langing i PDF her