cruise

Tilbud ferjetransport

Ny transportmulighet "Lysebotn opp" for alle utøvere


Vi har i samarbeid med The Fjords laget følgende mulighet med turistferje inn til Lysebotn: 
 
Avgang kl 0730 fra Lauvik ferjekai som ligger ca 25-30 min med bil fra Sandnes sentrum. Dette er en fin turistferje med kiosk som tar 194. Ferjeturen er en flott opplevelse med nydelig natur. På Lauvvik er det gode parkeringsmuligheter. Ferjen kan også ta med biler men det blir ikke tillat å kjøre bil opp fra Lysebotn før etter at arrangementet er ferdig. Vi anbefaler derfor at bilen settes igjen på Lauvik. Hvis behovet blir stort nok vil det settes opp buss(er) med avgang 0650 fra Sandnes til Lauvik. Dersom du absolutt vil ha med bil må det på denne spesialavgangen kjøpes billett direkte på ferjekaien (det er begrenset plass for biler).
 
Ankomst Lysebotn vil være ca 0930 og det blir satt opp busser for å frakte deltagere og ledsagere opp til start for 2km og 1km. For de som har start i Lysebotn vil ferja kunne benyttes fram til kl 1130.
 
Etter arrangementet vil det bli bussavganger fra Øygardstøl og ned til ferjekaien. Ferjen vil ha retur med avgang mellom kl. 1800-1815.

(NB utøvere med ledsagere vil ha førsterett til bestilling 8-22.mai. Etter dette er det fritt for allmennheten)

 
Booking av billetter gjøres slik:
 
Gå inn på: www.visitflam.com (Fra 8.mai-22.mai)
Velg fra Lauvvik og til Lysebotn. Velg avgang kl. 0730 NB! Her vil det stå at turen tar 2,5 time, men dette er den standardtiden som ligger i bookingsystemet. Fergen vil være framme ca 0930. Retur kl 1800.


 
Dersom det er ønskelig med busstransport fra Sandnes til Lauvvik (og retur), send mail med antall personer til buss@blinkfestivalen.no For å dekke kostnaden vil det bli en pris på kr 50 pr person (uansett alder). Frist for påmelding buss fra Sandnes til Lauvvik er fredag 27.07.18 kl.12.00.

Vi mener dette vil være et meget godt alternativ til å kjøre bil inn til arrangementet. Dersom det skal kjøres bil fra Sandnes til parkering 2-3 km ovenfor Øygardstøl (målgang) og shuttelbuss ned til Øygardstøl, og videre med buss (kun løpere) ned til Lysebotn, så må det beregnes 3-4 timer.