Kvalifiseringsregler eliteklassene 2015 publisert.