Heidi Weng og Matti Heikkinen gikk raskest opp Lysebotn 2015

weng