Bruk av Sandnes Arena i forkant og under Blink

Bruk av Sandnes Arena i forkant og under Blink

Bruk av Sandnes Arena i forkant og under Blink

25.07.2019

I perioden frem mot BLINK19 vil det bli satt opp faste treningstider ved bruk av skytebanen i Sandnes Arena

I forkant av Blinkfestivalen benytter flere landslag seg av treningsmulighetene i
Sandnes Arena. I denne perioden vil det derfor være faste treningstider ved bruk
av standplass. Det vil si at alle som ønsker å trene på morgenen må henge opp
pappskiver og eventuelt male skivene i forkant.
Frem til mandag er skive 1-8 reservert det franske landslaget. Flere skiver kommer i løpet av perioden til å bli
reservert landslag, men det vil være noen ledige skiver.
- Første økt vil starte kl. 08.30 og vare frem til kl. 11.45.

Tirsdag 30. juli og onsdag 31. juli vil det være begrensninger pga. rigging til Blink
Classics.
Onsdag 31. juli vil løypene og skytebanen være stengt fra kl. 12.00.
Det vil ikke være begrensninger i bruk av rulleskiløypa bortsett fra tirsdag 30. juli
og onsdag 31. juli i grunnet rigging til Blink Classics.
Mer informasjon om treningstider kommer

Bruk av Sandnes Arena i forkant og under Blink