Pris til beste innslag langs løypa!

Pris til beste innslag langs løypa!

Pris til beste innslag langs løypa!

03.07.2016

Sandnes Kommune ved Sandnes Tomtselskap deler ut kr. 10.000,- til beste publikuminnslag under Blink Classics.

Under tidenes første Blink Classics ønsker vi folkefest langs løypa som en ellers ser på feks Tour De France og andre store sykkeløp.

Har du/din forening/lag ønske om å stikke avgåre med kr.10 000,- gitt av Sandnes Kommune ved Sandnes Tomtselskap? Da må dere lage til et publikumsinnslag som vekker oppmerksomhet blant andre publikumere og ikke minst TV-kamerane! Dette er en ypperlig måte både til å skape stemning og show langs løypa og samtidig kunne bli belønnet for det!

Konkurransen er for både privatpersoner (må gi videre til lag/forening) og lag, og innslaget må skje i Sandnes Kommune dersom det skal være med i konkurransen!

Dersom du/dere har et innslag dere tror kan være med å kjempe om prispremien ønsker vi gjerne at dere kontakter oss på mail der dere legger ved hvor dere står i løypa, hvem dere er, hva dere skal gjøre, og kontaktinfo. Slik blir det både lettere å fange opp det som skjer langs løypa (og kommentere for TV), og enklere å kontakte dere om dere skulle være heldige å vinne!

Mailen sendes til oss på denne adresse og har emne "Beste publikumsinnslag Blink Classics" (VIKTIG å ha riktig emne når vi skal sortere).

Ønsker dere å finne plasser å stå ligger det vedlagt løypekart her over den 60km lange traseen.
Mer info om langløpet kan leses her.

Pris til beste innslag langs løypa!