TV-sendte klasser aldersbestemt

TV-sendte klasser aldersbestemt

TV-sendte klasser aldersbestemt

23.05.2018

I år som tidligere vil NRK sende fra aldersbestemte klasser

Vi har vært heldige å fått sendeflate på NRK også for aldersbestemte klasser, der vi får vise frem bredden i norsk langrenn og skiskyting på junior nivå. Samtidig får vi vist at festivalen er mye mer enn bare eliteklassene. I år vil det bli sendetid på NRK1 mellom EM i friidrettsendingene på lørdagen. Her vil de som når finalene i gitte klasser bli vist frem i beste sendetid foran rekordmange seere.

Klassene som i år er valgt ut til TV-sending er:
Langrenn:
- Gutter og Jenter 15-16år
- Gutter og Jenter 17år

Skiskyting:
- Gutter 17år
- Jenter og Gutter 18år
- Jenter 19år

Bakgrunnen for at jenter 17 år skiskyting ikke er TV-sendt klasse i år, er for lav deltakelse i denne klassen til å oppfylle kravene. Derfor blir jenter 19år også TV-sendt klasse.
Totalt vil det bli sendt 8 finaler fra lørdagen. Disse vil bli arrangert på slutten av aldersbestemte klasser for å passe inn i TV-tiden vi har blitt gitt.

Alle deltakere (eller foresatte/klubber) vil motta et spørreskjema som skal fylles ut med informasjon til NRK. Vi ber alle i de aktuelle klassene om å fylle ut dette så raskt det er blitt sendt ut, slik at NRK har bakgrunnsinformasjon å fortelle til seere. Her er en god plass å få markedsført utøver og klubb/skole/team.

TV-sendte klasser aldersbestemt