Sponsorer

For å kunne gjennomføre Blinkfestivalen år etter år er det helt nødvendig å ha gode samarbeidspartnere med på laget.

_____ Generalsponsorer _____

_____ Hovedsponsorer _____

_____ Sandneslauget _____

_____ Offisielle Sponsorer _____

_____ Samarbeidspartnere _____

_____ Arrangører _____

_____ Mediapartnere _____

_____ Veldedig samarbeidspartner _____